בחודש נובמבר דיווחנו על העתקתם של צמחים מספר בחלקת בתת הספר. ביניהם היו שני צמחי דודא רפואי, אשר לצורך העתקתם נדרשו הגננים לחפור לעומק רב על מנת לחלץ את השורש המפותח. העברתם של הצמחים המיוחדים הייתה מלווה בדאגה, מכיוון שצמחים אלה קשים לגידול והם הנציגים היחידים ממין זה בגן הבוטני. לשמחתנו הרבה, עם תחילתה של השנה הלועזית החדשה גילינו כי אחד מצמחי הדודא שהועתקו החל לפרוח. הצמח השני החל ללבלב מעט מאוחר יותר ואנו מקווים שגם הוא יפרח בקרוב. נראה שמעבר הדירה הושלם בהצלחה!  

תכנים