מושגים מרכזיים
 
  • רבייה
  • חד-פרצופיות זוויגית, דו-פרצופיות זוויגית
  • מונוגמיה, פוליגמיה
  • חיזור
  • הפריה
  • טיפוסי צאצאים - גוזל, אפרוח, חובש קן, עוזב קן
 
הרבייה היא תהליך מורכב מאוד הכולל שלבים רבים, ביניהם: חיזור, בחירת בן-זוג, חרות, הזדווגות, דגירה או הריון ולעתים גם טיפול בצאצאים.
 
מדוע הנשר הזכר דומה לנקבה ואילו היעל הזכר שונה במראהו מהנקבה? מדוע הזכרים עורכים בינהם קרבות או מחזרים אחר נקבות? מהו הקשר למספר בנות הזוג שלהם? מהו ההבדל בין הפריה פנימית להפריה חיצונית? מהו ההבדל בין גוזל לאפרוח? נתבונן יחד בתהליכי חיזור אצל בעלי חיים מונוגמיים ופוליגמיים, נדון בהבדלים בין מינים שונים במספר הצאצאים, עונות הרבייה ודגמי הרבייה ונצפה בדוגמאות שונות לטיפול ההורים.

יום המדע מורכב מהרצאת מבוא, הסוקרת הבטים חזותיים והתנהגותיים של תהליך הרבייה, מסיור בגן הזואולוגי והתבוננות בהתנהגות רבייה של בעלי החיים ומפעילות כתתית בנושא רבייה בעופות וטיפוסי צאצאים של עופות ויונקים.