מינים פולשים הם מינים של בעלי חיים, צמחים, פטריות ומיקרואורגניזמים שהיגרו לבית גידול חדש בסיוע ישיר או עקיף של האדם, שם הם התבססו והתפשטו, תוך שהם גורמים לשינויים במערכת האקולוגית ונזק למינים המקומיים.
מעבר של מינים ממקום למקום והתבססות בבתי גידול חדשים הם תהליכים טבעיים בעלי תפקיד מפתח באבולוציה. עם זאת, הקצב והמידה של מעברים שנגרמים על ידי האדם בשילוב עם יכולת האדם לסלק מחסומים טבעיים, הביאו ליצירת גל הגירה של מינים שאין לו תקדים. גל הגירה זה גורם לנזק רב למינים, למערכות אקולוגיות ולתהליכים טבעיים, כמו גם לכלכלה ולבריאות האדם. במדור זה מידע על מינים פולשים בארץ ובעולם ורשימה של צמחים ובעלי חיים פולשים בישראל. 
נר הלילה החופי. צילום: ד"ר יובל ספיר

נר הלילה החופי. צילום: ד"ר יובל ספיר

צוות הפיתוח והכתיבה: אורי רול, ד"ר יעל גבריאלי, ענת פלדמן, רונית ג'וסטו-חנני. 
אנו מודים לכל הצלמים אשר צילומיהם מופיעים במדור זה.