יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל
שנוניות - עושים סדר בסוג
דוברת: קארין תמר
משך ההרצאה: 19:19

תכנים