יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל
איומים, שמירת טבע ועתיד הזוחלים בערבה
דובר: רועי טלבי
משך ההרצאה: 20:55

תכנים