יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל
למה הן מנופפות בידיים? תובנות מתצפיות שדה בשנונית השפלה
דוברת: שרון רנן
משך ההרצאה: 18:31

תכנים