יום עיון בנושא ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראל
הבדלים מורפולוגיים בין אוכלוסיות של לטאות איים
דובר: יובל איטסקו
משך ההרצאה: 13:25

תכנים