בעולם החי ניתן למצוא מגוון רחב של אורחות חיים – לבעלי חיים שונים שעות פעילות שונות והרגלי תזונה שונים והם מתקיימים בסביבות שונות ומגוונות. במהלך הסיור נכיר מגוון בעלי חיים מישראל ונלמד היכן הם חיים, ממה הם ניזונים ומתי הם פעילים.

נושאאורחות חיים בטבע
סוג הפעילותסיור
משך הפעילותשעתיים
מיקוםגן זואולוגי
מתאים לכיתות ב
עונה כל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> המגוון בטבע >> השוני באורחות חיים של בעלי חיים