שלושה עצים מהמין אשל היאור (Tamatix nilotica), שמקורם מאזור יוטבתה, עתידים להצטרף בקרוב לאוסף צמחי ישראל. האשלים, ששימשו עד כה במחקר גנטי של חוקרי המחלקה למדעי הצמח, הובאו כייחורים ונשתלו בשטח המחקר שבגן לפני כמה שנים, כחלק ממחקר הבוחן את קצב הצימוח של עצים אלו על מים מליחים שנוצרים בתהליך הפקת הגבינות במחלבת יוטבתה. המחקר, בהובלתם של פרופ' אביה זילברשטיין, פרופ' עמרם אשל ופרופ' הלל פרום, נועד לזהות את העצים הכשירים ביותר לגידול מהיר תחת השקיה במי תמלחת ובכך לאפשר יצירת יערות באזורים יובשניים בעולם, אשר יספקו מענה לצורך של התושבים בעצים. כעת, לאחר שהושלם המחקר, האשלים הועברו לגן הבוטני ויישתלו בקרוב בחלקת המדבר. 

תכנים