לפניכם שני טורים של פרוקי רגליים, זכרים מימין ונקבות משמאל. מה מאפשר להבחין ביניהם – גודל? צבע? צורה?
מוצג אוסף דימורפיזם – זוגות זכר ונקבה