לנטנה ססגונית
(Lantana camara)
צילום: ערן לוין

ברחבי העולם כולו גורמות פעולות האדם השונות למעבר של מינים רבים של צמחים, בעלי חיים ומיקרואורגניזמים ממקום אחד לאחר. רוב המינים שמועברים אינם שורדים במקומם החדש. רק מעטים מביניהם מצליחים להתבסס, להתרבות ולהתפשט לאזורים נוספים. כאשר התפשטותם משנה את בית הגידול ומשפיעה על המינים המקומיים, הם מוגדרים כמינים פולשים.