מחזוריות הנביטה והצמיחה המופיעים בטבע באים לידי ביטוי גם בשתילות המתוכננות בגן הבוטני. על מנת להציג צמחים חד-שנתיים קטנים, שאינם מסוגלים להחזיק בנק זרעים בר-קיימא בקרקע, אנו נדרשים להנביט אותם בכל שנה מחדש במשתלה ולשתול אותם כנבטים צעירים. אולם, מיני צמחים מסוימים, חלקם בעלי זרעים גדולים או כושר נביטה מצוין, מסוגלים לגבור על התחרות הרבה הקיימת בשטח ולנבוט בקלות בזריעה ישירה בערוגות התצוגה. צמחים אלו כוללים את תורמוס ההרים, טופח קסיוס, דונגית ארץ-ישראלית ותגית מצויה, והם יפוזרו בערוגות התצוגה כאשר הטמפרטורות ירדו מעט וירדו גשמים נוספים.

טופח קסיוס, צילום: גברי שיאון; דונגית ארץ-ישראלית, צילום: יובל ספיר

תכנים