באמצע חודש ספטמבר התבשרנו כי שטח באזור מלחת* נעמן עתיד לעבור עיבוד חקלאי אינטנסיבי. אנשי רשות הטבע והגנים פנו אל צוות הגן הבוטני בבקשה לאסוף מיני צמחים נדירים מבית הגידול שעתיד להיפגע. טל לבנוני, אוצרת הגן, וסמואל רטה מצוות הגינון אספו פרטים רבים מחמישה מיני צמחים, שנשלפו במאמץ רב מתוך הקרקע החרסיתית היבשה האופיינית לבית גידול זה. הצמחים הובאו יחד עם קרקע מקומית שנאספה בשטח, ושימשה כמצע שתילה וכן כמקור לזרעים נוספים שעשויים לנבוט בעתיד.
באוסף צמחי ישראל שבגן הבוטני קיימת חלקת מלחה, אשר עד כה ייצגה בעיקר את אזורי המלחות המדבריות. כעת הצטרפו לחלקה זו צמחי מלחת הנעמן, שהיא מלחה "רטובה" (מקור המליחות הוא כתוצאה מהצפה ואידוי בבית הגידול), הנמצאת במישור החוף ומאופיינת באדמה חרסיתית בוצית וכבדה. לצורך שתילת הצמחים נחפר בחלקה בור שעומקו כמה עשרות סנטימטרים. בתחתית הבור נפרשה יריעת PVC מחוררת ומעליה פוזרה אדמה שנאספה במלחת נעמן. 
כך הוקם שטח המדמה את בית הגידול המקורי, מפחית את החלחול, ומאפשר תצוגה לצד שימור וטיפוח של החומר הגנטי המקורי. המינים הנדירים של מלחת נעמן, כגון מלחית הבורית (Salsola soda) ואוכם חופי (Suaeda splendens), מצטרפים אל כ-270 צמחים המוגדרים "מינים אדומים" (מינים בסכנת הכחדה), ומהווים חלק מאוסף הצמחים בגן המקלט של אוניברסיטת תל אביב. 

* מלחה היא אזור שבו הקרקע מכילה ריכוז גבוה של מלחים מסיסים. בשטחי מלחה נוצרות מערכות אקולוגיות מיוחדות של מיני צמחים ובעלי חיים, אשר מותאמים לתנאים הקשים ויוצאי הדופן.

תכנים