פלישות ביולוגיות - גורמים, אפידמיולוגיה, השפעות עולמיות ובקרה
חוברת בסדרת "סוגיות באקולוגיה"
מחבר: החברה האקולוגית האמריקאית
תרגום ועיבוד: קמפוס טבע באוניברסיטת תל-אביב, חורף 2005
 
פלישות ביולוגיות במערכות אקולוגיות בישראל
תקצירי הרצאות ורשימת מינים פולשניים
חוברת תקצירי הכנס בנושא פלישות ביולוגיות במערכות אקולוגיות
ינואר 2005, אוניברסיטת בן-גוריון
 
מינים פולשים - האיום הביולוגי של הגלובליזציה
מחברת: יעל גבריאלי
עלון מורי הביולוגיה, גיליון מס' 172, 2005

הפלישה מהשמיים: על תופעת העופות הפולשים
מחבר: אוהד הצופה
מתוך: בשביל הארץ, מגזין מורשת, טבע ונוף, גיליון מס' 5, ינואר 2005

פלישת הדגים
מחברים: מנחם גורן וראובן אורטל
מתוך: בשביל הארץ, מגזין מורשת, טבע ונוף, גיליון מס' 6, מרץ 2005

פלישת החרקים
מחבר: אורי רול
מתוך: בשביל הארץ, מגזין מורשת, טבע ונוף, גיליון מס' 8, יולי 2005

 
מינים פולשים - אויב? אוהב? ו/או אתגר ללמידת חקר ומגוון ביולוגי
מחברות: אירית שדה, מיכל ציון ואורנית ספקטור-לוי
עלון מורי הביולוגיה, גיליון מס' 172, 2005
 
בא למושב בחור חדש...
מחברת: דגנית עצמון
עלון מורה הביולוגיה, גיליון מס' 172, 2005
 
אורח נטה ללון: על תופעת מינים פולשים
מחבר: אדיב גל
מתוך: בשביל הארץ, מגזין מורשת, טבע ונוף, גיליון מס' 4, נובמבר 2004
 
בין אקולוגיה לארכיאולוגיה
מחברת: בלה גליל
מתוך: ים וחופים (חוברת בהוצאת אגף ים וחופים, המשרד לאיכות הסביבה), מאמרים 2000
 
אינטרודוקציה
מחבר: בני שלמון
מתוך: דו"ח לטבע נולד, על מצב חיות הבר בישראל, 1999
 
הסינדרום הלספסיאני: הגירת בעלי-חיים ימיים מים סוף לים התיכון
מחבר: דני גולני, מתוך אתר מט"ח (המאמר פורסם במקור ב"טבע הדברים", גיליון מס' 3, אפריל-מאי 1994)