פרופ' ניר אוהד: "מפרח לקמח"

מרצה: פרופ' ניר אוהד, המחלקה לביולוגיה מולקולארית ואקולוגיה של צמחים, הפקולטה למדעי החיים.

מתוך הרצאות חודש מאי של "אתנחתא" בסימן מזון שהתקיים ב- 12.5.15. למידע נוסף:  http://pausa.tau.ac.il/

תכנים