קהל יעד: מבוגרים

משך הסיור: 90 דקות

תערוכות:

 • חרקים וקרובים (20 דקות): היכרות עם המושג ברירה טבעית ועם לחצי סביבה (בעיקר טריפה והימנעות מטריפה) שמניעים את תהליך הברירה הטבעית.
 • צורה, מבנה, תפקוד (20 דקות): התאמות שונות שהתפתחו בעולם הטבע לתנועה, תזונה והגנה מטורפים הן תוצאה של תהליכים אבולוציוניים. התאמות אלו מציגות השתנות של תכונות לאורך השושלת האבולוציונית והתכנסות של תכונות בענפים שונים לחלוטין של השושלת. 
 • מהו אדם (45 דקות): גם האדם הוא ענף אחד בשושלת אבולוציונית, וגם הוא עבר ועובר אבולוציה.

מונחים מרכזיים

 • אבולוציה – תהליך ההשתנות של אוכלוסייה לאורך דורות
 • שונות גנטית – ההבדלים התורשתיים בין פרט אחד לשני באוכלוסייה
 • ברירה טבעית – בכל אוכלוסייה לא כל הפרטים מצליחים להתרבות באותה מידה וכך להעביר את התכונות שלהם לדורות הבאים באותה מידה של הצלחה.
 • העץ האבולוציוני (של השושלות=הפילוגנטי) - העץ ה"משפחתי" של התפתחות המינים שמתאר את השושלות שלהם.
 • אב קדמון משותף – המין הקדום שממנו התפצלו שני מינים. למינים אלו תכונות משותפות שירשו מהאב הקדמון המשותף ותכונות שונות שהבדילו ופיצלו ביניהם.

מונחים נוספים

 • התגוונות – שינוי של תכונה מסוימת למופעים שונים.
 • התכנסות – הופעת תכונות דומות במינים רחוקים זה מזה, שאינם חולקים אב קדמון משותף שהוריש לשניהם את התכונה.

מסרים עיקריים

 • תורת האבולוציה מסבירה את מנגנון ההשתנות של המינים לאורך דורות, או במילים אחרות: איך מינים נוצרים. האבולוציה לא מסבירה את היווצרות החיים על פני כדור הארץ.
 • המנגנון:ברירה טבעית. בכל אוכלוסייה שיש בה שונות גנטית, תכונות תורשתיות שמעניקות לבעליהן יתרון ברבייה (כתוצאה מכך הם מעמידים יותר צאצאים), מועברות יותר לדורות הבאים. כתוצאה מכך - לאורך הדורות חלים שינויים בשונות הגנטית באוכלוסייה, שמביאים בסופו של דבר להשתנות של המינים ולהתפתחות מינים חדשים.
 •  במנגנון של האבולוציה נבררות התאמות של מינים לבית גידולם ולאורח חייהם.
 • התוצאה: המגוון העצום של יצורים בטבע התפתח במהלך מיליארדי שנות אבולוציה.

מסרים נוספים

 • מגבלות אבולוציוניות - בכל מין ניתן לראות את התכונות שקיבל בתורשה מאבותיו הקדמונים וכיצד הן השתנו לתכונות ייחודיות לו שמתאימות לאורח החיים שלו ולסביבה בה הוא חי. במילים אחרות, ההתאמות יהיו תמיד כפופות למגבלות של התכונות שקיבל מהאב הקדמון ווריאציה של תכונות אלו.
 • התבדרות – בקבוצה של מינים נראה מגוון של מופעים והתאמות של תכונות שהמינים ירשו  מאב קדמון משותף והן השתנו לאורך דורות בהתאמה לאורח החיים וסביבת המחיה.
 • התכנסות – בקבוצות מינים רחוקות זו מזו בשושלת אך שמתקיימות באורח חיים או סביבה דומים נמצא התכנסות של תכונות דומות.
 • הזווית האישית: האדם הוא חלק מעולם הטבע, וגם הוא עבר ועובר תהליכים של אבולוציה.
 • הזווית הישראלית: בישראל ובסביבותיה נחשפו כמה מהאתרים הארכיאולוגיים העתיקים ביותר בעולם מחוץ לאפריקה, שתרמו רבות להבנת מוצא האדם ותפוצתו ברחבי העולם.

disclaimer

מערך הסיור מתמקד בתורת האבולוציה. אין מטרתו דיון בסוגיות דת ומדע, ואנחנו לא מוסמכים לדון בכך. במידה ויתעוררו שאלות ו/או הערות בנושא:

 • תורת האבולוציה עוסקת בהיווצרות מינים והשתנותם לאורך הדורות. היא אינה עוסקת בשאלת בריאת החיים.
 • כמדענים אתם מציגים את מה שהמדע יודע ומסכים עליו. אתם לא יודעים ולא מוסמכים לדון בשאלות דת.