יכולתם של בעלי חיים לנווט את דרכם במרחב נחקרה רבות, אך רוב המידע שנאסף מקורו במחקרים שנערכו על חולדות מעבדה ובתנאי מעבדה. מערכת המחקר שנבנתה בגן למחקר זואולוגי תאפשר לחוקרת יעל ויסברג, תלמידה לתואר שני בבית ספר סגול, בהנחיית ד"ר יוסי יובל, לחקור את אסטרטגיית הניווט של חולדות בר בתנאים טבעיים. בין השאלות שעליהן ינסה מחקרה של יעל לענות: כיצד חולדות בר מנווטות בטבע? באילו חושים הן משתמשות? באיזה רדיוס סביב הקן הן נוהגות לשוטט? לאיזה מרחק הן יכולות להגיע? השערת המחקר היא שאסטרטגיית הניווט של החולדות מאפשרת להן לנוע בחופשיות במרחב, ללא הכרח לעבור בנקודות ציון קבועות ועם יכולת ליצור קיצורי דרך בין כל שתי נקודות בשדה.
בסיס מערכת המחקר נבנה על ידי אורית דשבסקי, תלמידה לתואר שלישי בהנחייתו של ד"ר יוסי יובל, שגם ייסדה את מושבת החולדות. אורית לכדה חולדות בר צעירות ברחבי הגן הזואולוגי, הרגילה אותן לבני אדם, אפשרה להן להתרבות ויצרה מושבה קטנה, פעילה ומתרבה. יעל עובדת עם המושבה שייסדה אורית וממשיכה לבנות ולפתח את מערכת המחקר: מערכת של קִנים פתוחים – קופסאות עץ גדולות, נוחות ומרווחות – המאפשרת לחולדות להיכנס ולצאת מהקן כרצונן. קִני החולדות מנוטרים 24 שעות ביממה באמצעות מצלמות ומיקרופון שקולט את התדר האולטראסוני שבו מתקשרות החולדות זו עם זו. מערכת המחקר הוקמה בפינה מבודדת של הגן הזואולוגי, בחצר גדולה, המספקת לחולדות מגוון אזורי מסתור – משמש, מגשם ומאנשים. החולדות יכולות להסתובב בחצר באופן חופשי, לחקור את השטח ולבחור לאן ללכת ומתי לחזור קן. החולדות הצעירות הנולדות במושבה מתרגלות לידיה של החוקרת ומורגלות בהדרגה לשאת תיק גב. בעתיד יכלול התיק GPS, שיאפשר מעקב אחר החולדות בשטח. כאשר חולדות חדשות מוכנסות למערכת המחקר, הן אינן יכולות לצאת מהקן עד אשר הן מרגישות בו "בבית", תהליך שנמשך כשבוע. לאחר מכן פותחת החוקרת פתח קטן בראש הקופסה, והחולדות יכולות להתחיל לצאת ולהיכנס כרצונן. 

מחקרה של יעל עדיין בתחילת דרכו. מניסיונות ראשוניים נראה שהחולדות אוהבות מאוד לחקור את הסביבה במהלך הלילה, חוזרות לקופסת הקן שלהן בבוקר ומבלות את שעות היום בשינה. בשלב הראשון של המחקר תוכלנה החולדות להסתובב בחצר באופן חופשי וייאסף מידע על הרגלי השיטוט שלהן בסביבה הקרובה. בשלב מאוחר יותר החולדות תועברנה למקום חדש, מחוץ לטריטוריה שלהן, שם תשוחררנה ויהיה עליהן למצוא את הדרך חזרה לביתן. מכיוון שהחולדות תהיינה מצוידות ב-GPS, אפשר יהיה ללמוד על אסטרטגיית הניווט שבה הן משתמשות.
ייחודו של המחקר הנוכחי הוא בכך שלחוקרת היסטוריה מלאה של כל חולדה. בכל מחקר אחר שבו נחקרה אסטרטגיית הניווט בטבע, לא ידעו החוקרים בוודאות היכן היה בעל החיים קודם שנתפס ולכן היה עליהם לקחת בחשבון שהיה לו ידע מוקדם כלשהו על סביבתו. הודות למחקר הנוכחי נוכל ללמוד על מפגשן הראשון של החולדות עם סביבתן, על הרגליהן בסביבה ועל אסטרטגיית הניווט שלהן.

מערכת המחקר של החולדות, צילום: יעל ויסברג

ימין למעלה: מערכת המחקר, שבה קופסאות ה"בית" של החולדות וציוד המעקב, שמאל למעלה: קופסת "בית" – מבט מבפנים. בגג הקופסה פתח יציאה, שדרכו החולדות נכנסות ויוצאות באופן חופשי, ימין למטה: החצר שבה החולדות יכולות לשוטט כרצונן, שמאל למטה: חולדה מורגלת לשאת תיק גב, צילומים: יעל ויסברג

תכנים