למידה מרחוק במועד א-סינכרוני (6 שעות), 20.7.17-16.7.17

הוראת אבולוציה היא משימה מאתגרת. האבולוציה עוסקת בטווחי זמן בלתי נתפסים, בתהליכים אקראיים ובשונות בתוך קבוצות, ובמקרים רבים דורשת חשיבה מופשטת ומורכבת.

אתר האינטרנט "שער לאבולוציה" מציע מגוון תכנים בנושא אבולוציה בשפה קלה ומובנת – ספר לימוד מקוון, מאמרים על הוראת אבולוציה, הרצאות מצולמות ועוד.

במטלה הנוכחית, עליכם לפתח מערך שיעור בנושא אבולוציה, בהתבסס על החומרים באתר "שער לאבולוציה" וחומרים נוספים. המטלה תתבצע בקבוצות עבודה של 2-3 משתתפים.

נושאים מוצעים למערך השיעור:

 1. האבולוציה של פרוקי הרגליים – דוגמה לכוחה ולמגבלותיה של האבולוציה (למדו על הנושא באתר)
 2. עצים פילוגנטיים -  שחזור דגמי היחסים האבולוציוניים בין מינים (רקע, ללמד עצים אבולוציוניים).

על מערך השיעור לכלול:

 • נושא
 • מטרות השיעור
 • הפעילות (תקציר)
 • מושגי יסוד
 • משך הפעילות
 • גיל
 • מהלך הפעילות
 • מקורות מידע

 

מערך שיעור לדוגמה: אני, המכונית ותקנות מהירות הנסיעה

המטלה תהיה בהנחיית צוות ההשתלמות, ד"ר יעל גבריאלי וד"ר אילאיל פרת ותיבדק על ידן.

ביבליוגרפיה

 • ס. סטאר, ר. גארט, כ. אוורס, ל. סטאר.  ביולוגיה - האחידות והמגוון של החיים. האוניברסיטה הפתוחה, 2014

 

 

פעילויות