האם הצצתם בחצר עופות המים לאחרונה ותהיתם מה פשר המתקן החדש? פשוט מאוד, זה מתקן האכלה לציפורים! ולאילו ציפורים? למגלנים מצויצים! אחת הבעיות שעלולות לצוץ בחצר מעורבת מינים היא תחרות על מזון. הבעיה אינה מחסור במזון – יש די והותר לכולם – אלא כיצד לדאוג לכך שמין בעל צרכים תזונתיים ייחודיים יקבל את המזון המיועד אך ורק לו. הפתרון הוא מתקן האכלה ייעודי, המתוכנן כך שרק פרטים מהמין המדובר יוכל להגיע למזון הטמון בו. במקרה זה, בעלי הצרכים התזונתיים הייחודיים הם המגלנים המצויצים. המתקן החדש שהוכנס לחצר עופות המים בנוי כך שעל המגלנים לתחוב את מקורם הארוך והמעוקל בין חוטי הרשת כדי להגיע למזון הטמון עמוק באדמה הממלאת את המתקן. מקורם של העופות המים האחרים שבחצר אינו מתאים לשליפת מזון מבין חוטי הרשת, וכך רק המגלנים ניזונים מהמזון שבמתקן. באמצעות מתקן ההאכלה החדש אנו גם מעודדים את המגלנים להפגין את התנהגות חיפוש המזון הטבעית שלהם וגם יכולים לשלוט על המזון שהם אוכלים.

מתקן ההאכלה הייעודי, צילום: רון אלעזרי-וולקני

מתקן ההאכלה הייעודי, צילום: רון אלעזרי-וולקני

תכנים