משימות קבוצתיות כגון מציאת מחסה, בניית קן, השגת מזון וטיפול בצאצאים הן סיבות לשיתוף פעולה מפתיע ויוצא דופן.

סרטן נזיר - מוצג חי וסרטון

פְּרִישִׁית (סַרְטָן נָזִיר יבשתי) Coenobita sp 
החלק האחורי של גוף סרטני הנזיר רך ופגיע מאוד. כדי להתגונן הם מאכלסים קונכיות ריקות.

כותרת הסרטון: מתאים לי? 
סרטני נזיר משתמשים בקונכיות כמקום מחסה או בית. עם הזמן, עליהם להחליף את הקונכייה בהתאמה לגופם הגדל. הם מעבירים ביניהם קונכיות, ממש כמו שאנו מעבירים בגדים במשפחה מהילד הגדול לבא אחריו.

שיתוף פעולה - נמלים

תמונות וטקסט:
ועלות הַנְּמָלָה הַתּוֹפֶרֶת בונות גשרים חיים או 'תופרות' עלים לבניית הקן. במינים אחרים גוף הפועלות משמש ככדים לאגירת טל-דבש עבור כל המושבה.

יציקת אלומיניום של קן נמלים:
קן הנמלים מורכב ממחילות וחדרים. בניית הקן מחייבת עבודת צוות יעילה לצורכי חפירה, הסעת עפר, יצירת תעלות ופתחי אוורור ועוד.

קן נמלים חי:  
קַמְפּוֹנִית קְדוֹשָׁה Camponotus sanctus
שיתוף הפעולה היעיל בקן מתבטא בכך שלכל פועלת תפקיד מוגדר כחלק מצוות: חיפוש מזון, שמירה, ניקיון או טיפול באחיותיה הצעירות – שהרי כולן בנותיה של המלכה. גם למלכה תפקיד מוגדר – להטיל ביצים.