צמחים וחרקים מקיימים ביניהם יחסי גומלין שונים אשר התפתחו במהלך מיליוני שנים. צמחים משמשים את החרקים בדרכים שונות: כמקור מזון, כמקום חיות וכהגנה. גם החרקים משמשים את הצמחים, למשל לצורכי רבייה. בסיור נכיר מגוון של צמחים וחרקים ונלמד על יחסי הגומלין שהם מקיימים יחדיו.

נושאיחסי גומלין צמחים-חרקים
סוג הפעילות סיור
משך הפעילות שעתיים
מיקוםהגן הבוטני
מתאים לכיתות ז-ט
עונה כל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם