בסיור נכיר מגוון של בעלי חיים ונלמד על אסטרטגיות התזונה של כל אחד מהם – מי הוא צמחוני, מי טורף ומי אוכל כול. כן נלמד על הדרכים שבהן בעלי חיים מוצאים את מזונם ומתחמקים מטורפיהם ונתוודע להתנהגויות חיפוש המזון שלהם. במהלך הסיור נאכיל חלק מבעלי החיים ונתבונן מקרוב באופן התזונה שלהם.

נושאטורפים ונטרפים
סוג הפעילותסיור
משך הפעילותשעתיים
מיקוםגן זואולוגי
מתאים לכיתותב'-ו'
עונהכל השנה

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם