רשימת ה-100 היא רשימה של 100 המינים הפולשים הגרועים ביותר. ברשימה כלולים מינים אשר פלשו למקומות רבים בעולם ומינים אשר פלשו למקומות מצומצמים, אבל ההשפעה שלהם על המערכת האקולוגית הרסנית ביותר. חלק מהמינים הפולשים משתייכים לאותם משפחות או סוגים, ולעתים קרובות הם בעלי אותה השפעה. במקרה זה נכלל ברשימת ה-100 רק נציג אחד מכל משפחה או סוג. לפיכך היעדרותו של מין מסוים מהרשימה אינה מעידה על כך שהוא מהווה איום חמור פחות מהמינים המופיעים ברשימה.

רשימת ה-100 גובשה על ידי קבוצת המומחים למינים פולשים – Invasive Species Specialist Group. קבוצה זו היא חלק מה-IUCN – האיגוד העולמי לשימור טבע.