השנה לקחנו חלק בפרויקט ייחודי, שאותו מוביל בנק הגנים הישראלי. מטרת הפרויקט היא שימור זני החיטה המסורתיים של ארץ ישראל. מזה אלפי שנים מהווה החיטה רכיב בסיסי בסל המזון של בני האדם, כאשר ראשית החקלאות נשענה על ביות של זני בר כדוגמת חיטת הבר ("אם החיטה", שזוהתה מחדש בשנת 1906 על ידי אהרון אהרונסון ליד ראש פינה וזוהתה על ידו כמקור החיטה התרבותית). המגוון הגנטי הרב שאפיין את החקלאות הקדומה נשחק עם השנים כתוצאה מסלקציה מכוונת לטובת זנים עתירי יבול ובעלי מאפיינים המותאמים לצורת העיבוד המודרני, ואילו הזנים המסורתיים של ארץ ישראל נדחקו ונעלמו. 
בניסיון להשיב חלק מזנים אלו לנופי הארץ הוחלט לגדל אותם בכמה מסגרות חינוכיות, ביניהן גנים בוטניים, על מנת שאפשר יהיה להתרשם מקרוב ממאפייניהם של זני החיטה השונים וללמוד על ההיסטוריה של התפתחות החקלאות. באוסף "שבעת המינים" שבגן הבוטני נזרעו שבעה זני חיטה, הנחלקים לזנים של חיטה קשה (חיטת דורום) ולזנים של חיטה רכה (חיטת לחם). החיטים, שנזרעו בדצמבר, נבטו היטב והן צומחות לגובה רב, גבוה מזה של החיטה המודרנית. אנו מצפים להופעת השיבולים בתחילת האביב ולקציר שייערך לאחר התייבשות הקמה.      

חיטים בגן הבוטני, צילום: כנרת מנביץ'

חיטים בגן הבוטני, צילום: כנרת מנביץ'

תכנים