האבולוציה מתארת את תהליך השינוי וההתפתחות של החיים על פני כדור הארץ. יכולת ההבנה שלנו את התהליך משתנה ומתפתחת בהתאם לגיל, בהתאם להתפתחות הקוגניטיבית ולידע שצברנו.

הטבלאות בעמודים שלהלן (המתורגמות מאתר הבנת האבולוציה, המוזיאון הפליאונתולוגי של אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה) מתארות את היכולת של תלמידים בשכבות גיל שונות להבין מושגים באבולוציה.

תרגום ועיבוד: ד"ר יעל גבריאלי, קמפוס טבע, אוניברסיטת תל אביב.


תכנים