גן-ב
ג-ה
ו-ח
ט-יב
תואר ראשון
 
המדע עוסק בתופעות ובתהליכים בטבע.
המדע עוסק בתופעות ובתהליכים בטבע.
המדע עוסק בתופעות ובתהליכים בטבע.
המדע עוסק בתופעות ובתהליכים בטבע.
רעיונות מדעיים יכולים להשתנות בהתאם למה שאנחנו רואים וחווים.
רעיונות מדעיים יכולים להשתנות עם עדויות חדשות.
ידע מדעי נתון לשאלות ולבחינה מחדש, בהתאם לעדויות ולרעיונות חדשים.
ידע מדעי נתון לשאלות ולבחינה מחדש, בהתאם לעדויות ולרעיונות חדשים.
ידע מדעי נתון לשאלות ולבחינה מחדש, בהתאם לעדויות ולרעיונות חדשים.
אנחנו לומדים על עולם הטבע באמצעות החושים שלנו ואמצעים שמשפרים אותם.
מדענים מבססים את הרעיונות שלהם על עדויות מעולם הטבע.
אבן יסוד של המדע היא העמדתם של הרעיונות לבחינה.
אבן יסוד של המדע היא העמדתם של הרעיונות לבחינה.
אבן יסוד של המדע היא העמדתם של הרעיונות לבחינה.
 
 
מדענים בוחנים את הרעיונות שלהם על ידי שימוש בקווי עדויות רבים.
מדענים בוחנים את הרעיונות שלהם על ידי שימוש בקווי עדויות רבים.
מדענים בוחנים את הרעיונות שלהם על ידי שימוש בקווי עדויות רבים.
 
 
מדענים משתמשים בשיטות מחקר רבות (ניסויים, תצפיות, השוואות ומודלים) כדי לאסוף נתונים.
מדענים משתמשים בשיטות מחקר רבות (ניסויים, מחקר תצפיתי, מחקר השוואתי ומודלים) כדי לאסוף נתונים.
מדענים משתמשים בשיטות מחקר רבות (ניסויים, מחקר תצפיתי, מחקר השוואתי ומודלים) כדי לאסוף נתונים.
 
 
מדענים יכולים לבחון רעיונות על אירועים ותהליכים שהתרחשו בעבר הרחוק, על כאלו שמתרחשים במרחק רב ועל כאלו שאינם ניתנים לתצפית ישירה.
מדענים יכולים לבחון רעיונות על אירועים ותהליכים שהתרחשו בעבר הרחוק, על כאלו שמתרחשים במרחק רב ועל כאלו שאינם ניתנים לתצפית ישירה.
מדענים יכולים לבחון רעיונות על אירועים ותהליכים שהתרחשו בעבר הרחוק, על כאלו שמתרחשים במרחק רב ועל כאלו שאינם ניתנים לתצפית ישירה.
 
 
 
מדענים יכולים לחקור השערות רבות כדי להסביר את התצפיות שלהם.
מדענים יכולים לחקור השערות רבות כדי להסביר את התצפיות שלהם.
 
התהליך המדעי האמיתי הוא תהליך מורכב, חוזר ונשנה, ויכול להתנהל באופנים רבים.
התהליך המדעי האמיתי הוא תהליך מורכב, חוזר ונשנה, ויכול להתנהל באופנים רבים.
התהליך המדעי האמיתי הוא תהליך מורכב, חוזר ונשנה, ויכול להתנהל באופנים רבים.
התהליך המדעי האמיתי הוא תהליך מורכב, חוזר ונשנה, ויכול להתנהל באופנים רבים.
 
 
 
 
ממצאים מדעיים נותנים השראה לשאלות חדשות ומעצבים כיוונים למחקר מדעי עתידי.
 
 
תיאוריות מדעיות מקובלות אינן קלושות; הן חייבות לעמוד בבחינה קפדנית ולהיתמך בקווי עדויות רבים כדי להיות מקובלות.
תיאוריות מדעיות מקובלות אינן קלושות; הן חייבות לעמוד בבחינה קפדנית ולהיתמך בקווי עדויות רבים כדי להיות מקובלות.
תיאוריות מדעיות מקובלות אינן קלושות; הן חייבות לעמוד בבחינה קפדנית ולהיתמך בקווי עדויות רבים כדי להיות מקובלות.
מדע הוא אתגר ומפעל אנושי.
מדע הוא אתגר ומפעל אנושי.
מדע הוא אתגר ומפעל אנושי.
מדע הוא אתגר ומפעל אנושי.
מדע הוא אתגר ומפעל אנושי.
 
 
 
חילוקי דעות אמיתיים ודיונים בתוך הקהילה תורמים להתקדמות המדעית.
חילוקי דעות אמיתיים ודיונים בתוך הקהילה תורמים להתקדמות המדעית.
 
 
הידע שלנו על האבולוציה של יצורים חיים משתכלל כל הזמן, באוספנו עוד ועוד עדויות.
הידע שלנו על האבולוציה של יצורים חיים משתכלל כל הזמן, באוספנו עוד ועוד עדויות.
הידע שלנו על האבולוציה של יצורים חיים משתכלל כל הזמן, באוספנו עוד ועוד עדויות.
מדענים לומדים יצורים חיים.
מדענים לומדים יצורים חיים וכיצד הם קרובים זה לזה.
מדענים משתמשים בקווי עדויות רבים ומגוונים כדי לחקור את החיים לאורך הזמן.
ההבנה שלנו על החיים לאורך הזמן מבוססת על קווי עדויות רבים ומגוונים.
ההבנה שלנו על החיים לאורך הזמן מבוססת על קווי עדויות רבים ומגוונים.
 
 
 
מדענים משתמשים בדמיון של רצפי דנ"א כדי להקיש על מידת הקרבה של קבוצות מיון.
מדענים משתמשים בקווי עדויות רבים (כולל צורה, התפתחות ועדות מולקולרית) כדי להקיש על מידת הקרבה של קבוצות מיון.
 
 
מדענים משתמשים במאפיינים אנטומיים כדי להקיש על מידת הקרבה של קבוצות מיון.
מדענים משתמשים במאפיינים אנטומיים כדי להקיש על מידת הקרבה של קבוצות מיון.
 
 
 
מדענים משתמשים בעדויות על ההתפתחות של יצורים כדי להקיש על מידת הקרבה של קבוצות מיון.
 
 
מדענים חוקרים מאובנים.
מדענים חוקרים מאובנים וחוקרים מתי וכיצד הם נוצרו.
מדענים משתמשים במאובנים כדי ללמוד על החיים בעבר.
מדענים משתמשים במאובנים (כולל רצפים של מאובנים אשר מראים שינויים הדרגתיים לאורך זמן) כדי ללמוד על החיים בעבר.
מדענים משתמשים במאובנים (כולל רצפים של מאובנים אשר מראים שינויים הדרגתיים לאורך זמן) כדי ללמוד על החיים בעבר.
מדענים חוקרים סלעים.
מדענים חוקרים סלעים וחוקרים מתי וכיצד הם נוצרו.
מדענים משתמשים בעדויות גיאולוגיות כדי לקבוע את גיל המאובנים.
מדענים משתמשים בעדויות פיזיקליות, כימיות וגיאולוגיות כדי לקבוע את גיל המאובנים.
מדענים משתמשים בעדויות פיזיקליות, כימיות וגיאולוגיות כדי לקבוע את גיל המאובנים.
 
 
 
מדענים משתמשים בתפוצה הגיאוגרפית של מאובנים ויצורים חיים כדי ללמוד על ההיסטוריה של החיים.
מדענים משתמשים בתפוצה הגיאוגרפית של מאובנים ויצורים חיים כדי ללמוד על ההיסטוריה של החיים.
 
 
 
מדענים משתמשים בעדויות מניסויים כדי לחקור תהליכים אבולוציוניים.
מדענים משתמשים בעדויות מניסויים כדי לחקור תהליכים אבולוציוניים.
 
 
מדענים משתמשים בברירה מלאכותית כמודל לחקר הברירה הטבעית.
מדענים משתמשים בברירה מלאכותית כמודל לחקר הברירה הטבעית.
מדענים משתמשים בברירה מלאכותית כמודל לחקר הברירה הטבעית.
 
 
מיון היצורים החיים מבוסס על יחסי קרבה אבולוציוניים.
מיון היצורים החיים מבוסס על יחסי קרבה אבולוציוניים.
מיון היצורים החיים מבוסס על יחסי קרבה אבולוציוניים.
 
 
אפשר לייצג יחסי קרבה אבולוציוניים על ידי עצים מסתעפים (פילוגנטיים או קלדוגרמות).
עצים אבולוציוניים (פילוגנטיים או קלדוגרמות) מתארים השערות על יחסי קרבה אבולוציוניים.
עצים אבולוציוניים (פילוגנטיים או קלדוגרמות) מתארים השערות על יחסי קרבה אבולוציוניים.
 
 
 
עצים אבולוציוניים (פילוגנטיים או קלדוגרמות) נבנים על בסיס קווי עדויות רבים.
עצים אבולוציוניים (פילוגנטיים או קלדוגרמות) נבנים על בסיס קווי עדויות רבים.
 
 
 
 
העיקרון הפרסימוני מציע שסביר שההשערה הפילוגנטית שמחייבת הכי פחות שינויים אבולוציוניים היא הנכונה ביותר.
 
 
 
 
עצים אבולוציוניים יכולים לשמש להסקת מסקנות ולהעלאת השערות וחיזויים.
 
 
 
לביולוגיה אבולוציונית (כמו לתחומי מדע אחרים) יש יישומים בחיי היומיום.
לביולוגיה אבולוציונית (כמו לתחומי מדע אחרים) יש יישומים בחיי היומיום, למשל בחקלאות, במדעי שמירת הטבע ומגוון ביולוגי וברפואה.
 
 
 
 
 
בגלל אב קדמון משותף, אפשר להשתמש בחיות מודל כדי ללמודאת הביולוגיה של יצורים אחרים.

 

תכנים