במעוף הכלולות שהתרחש בגן הזואולוגי בשבוע השני של אוקטובר התמלא האוויר בעשרות אלפי טרמיטים מכונפים, עדות לביומסה הגדולה של חרקים חברתיים אלה החולקים אתנו את הגן מבלי ידיעתנו. גדם עץ האלמוגן הסמוך לשביל הכניסה לגן מושך תשומת לב בעיקר בגלל החלל המרשים שנפער במרכזו ומערכת השורשים ההיקפית היוצאת ממנו וחלקה חשוף על פני הקרקע. בשורשים אלה התפתחה בשנים האחרונות אוכלוסייה נאה של טרמיט פניקי, Kalotermes phoeniciae. מין זה נמנה עם משפחת טרמיטי העץ (Kalotermitidae), ותואר לפני שנה כמין חדש שתפוצתו בקפריסין, בלבנון ובישראל. במישור החוף הוא מתפתח בעיקר בעצי חרוב ואשל, אך ידוע גם כמזיק למטעי אבוקדו, אפרסמון ומנגו, ולעתים גם נמצא אותו בחלקי עץ ובעיקר במשקופי דלתות וחלונות במגורי אדם. בתמונה, פועלים ומכונפים של טרמיט פניקי, שנאספו בגן הזואולוגי.
מין נוסף שהפרטים המכונפים שלו התעופפו בשפע בגן במעוף הכלולות האחרון הוא טרמיט המדבר (Eremotermes arctus), שהביולוגיה שלו טרם נחקרה וחייל שלו נמצא לראשונה בעולם בגן הזואולוגי על ידי אלכס שלגמן.
הטרמיטים השוכנים במרבית עצי הגן נסתרים מן העין, אך תרומתם האקולוגית רבה: הם תורמים לפירוק חומר צמחי מת ולהשבת המינרלים אל הקרקע, מערכת המחילות התת-קרקעית שלהם משפרת את אוורור הקרקע וזרימת המים בתוכה והם עצמם מהווים מזון לקבוצות חי אחדות.
גדם האלמוגן הולך ומתפרק לאטו כתוצאה מפעילות הטרמיטים, חיפושיות שוכנות עץ ופטריות רקב. הוא הופך להיות מקום משכן לפרוקי רגליים נוספים ולחולייתנים קטנים המוצאים מסתור בחללים הנוצרים בו ובכך מעשיר את המגוון הביולוגי המתקיים בגן.

תודה לד"ר דני סימון, המחלקה לזואולוגיה, על המידע.

צילום: דני סימון

פועלים ומכונפים של טרמיט פניקי, צילום: דני סימון

תכנים