לבית החולים לחיות הבר של הספארי ורשות הטבע והגנים, הובאו בסוף חודש מרץ שני גורי גיריות יתומים כבני שישה שבועות. הגורים התגלו בצינור ניקוז בקיבוץ גשר הזיו והועברו לבית החולים בהתייעצות עם פקח רשות הטבע והגנים. הגורים נמצאו במצב ירוד, כשהם סובלים מאנמיה וזקוקים לתרומת דם. כאן נחלץ הגן הזואולוגי לעזרה: הגירית המצויה החיה אצלנו הורדמה ונלקחה ממנה מנת דם, שתשמש לטיפול בגורים. הגורים הצעירים עומדים לעבור בבית החולים תהליך שיקום של כמה חודשים, כשהשאיפה היא להשיבם לטבע, עצמאיים ובריאים.

תכנים