בישראל מוכרים כ-2,400 מינים של צמחים מקומיים ועוד לפחות כמספר הזה של צמחי תרבות שונים. חלקם של מיני התרבות הפך ברבות הימים למינים פולשים ואפשר לפגוש אותם בסביבה הטבעית. יש שלל מינים שנקראים צמחי מעזבות או צמחים רודרליים שמלווים את האדם ונמצאים סביב מגורי אדם, חקלאות או כבישים.מינים אחרים נמצאים גם בבתי גידול טבעיים שונים ברחבי הארץ.
יש לציין כי דעות החוקרים באשר למידת פולשנותם של הצמחים השונים שנויות במחלוקת. יש המתייחסים לצמח מסוים כאל פולש, ואילו אחרים רואים בו צמח גר בלבד שאינו עונה על ההגדרה של מין פולש. 

מחקר שנערך על ידי ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור והוגש למכון ירושלים לחקר ישראל - המרכז למדיניות סביבתית ולאגף שטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה היה על מיני צמחים פולשים בשטחים מוגנים ופתוחים באזור המרכז: המלצות למדיניות. מטרת המחקר היתה סקירת הצמחים הפולשניים המצויים בשטחים פתוחים ומוגנים באזור המרכז, הגדרת רמת פלישתם והצעת סדר עדיפויות לטיפול בהם.

 
 
סקירת מיני הצמחים הפולשים בישראל
(זו אינה רשימה מלאה של המינים הפולשים המוכרים)
 

רבים מן העשבים הפולשים בישראל מוגדרים כעשבים רעים המסבים נזקים חמורים לחקלאות בישראל. להרחבה...
 

בישראל ידועים עשרות מינים גרים של שיחים ועצים, חלקם הפכו כבר לפולשים של ממש. להרחבה...