כחלק מפרויקט המחקר של מיכל זייצוב-רז ואור קומאי, בהנחיית פרופ' תמר דיין, הובאו לגן הזואולוגי חמישה מריוני חולות – שלוש נקבות ושני זכרים. המריונים נאספו ב-28.11.15, בשדות צאלים וגבולות. מריון החולות הוא מין אנדמי, הנמצא בסכנת הכחדה.  מטרת המחקר היא לאמוד את מידת שכיחותם של מריוני החולות בשדות החקלאיים בהשוואה לשכיחותם בשמורות הטבע באזור. המחקר נערך הן באמצעות לכידות והן באמצעות ניתוח צנפות של תנשמות וינשופי עצים. מריוני החולות הוכנסו לתצוגה, ליד כלוב הקיפודים החדש, בשורת הכלובים הצפונית בחצר הזוחלים. 

תכנים