לאחרונה נשתלו בחלקת "עין גדי" בגן שני מיני אוכם: אוכם אמיתי (Suaeda vera) ואוכם שיחני (Suaeda fruticosa), שניהם ממשפחת הירבוזיים, Amaranthaceae (עד לא מזמן שויכו שני מינים אלה למשפחת הסלקיים, Chenopodiaceae). שני מיני האוכם גודלו כחלק ממחקר הנערך במעבדתה של ד"ר נטע דורצ'ין בבית הספר לזואולוגיה, העוסק בקשר בין צמחי האוכם ליתוצים - יתושים זעירים היוצרים עפצים*. היתוצים הבוגרים מטילים את ביציהם על רקמות הצמח או בתוכן, והזחלים הניזונים מהן גורמים להתפתחות עפץ ומשלימים את התפתחותם בתוכו. כמו רוב החרקים יוצרי העפצים, היתוצים יוצרים עפצים, בדרך כלל, במין אחד בלבד של פונדקאי או במספר מינים קרובים, שכן התהליך דורש התמחות ספציפית מאוד. מיני האוכמים הם צמחי מלחות, הדומים למדי זה לזה מבחינה מורפולוגית. פעמים רבות, העפצים שיוצרים מיני היתוצים השונים מקלים עלינו מאוד את זיהוי הצמח לרמת המין.
במהלך המחקר נבחנו העדפות ההטלה של מיני יתוצים שונים והצלחת התפתחותם על מינים

שונים של אוכמים. באחד מהמקרים התגלה ששתי אוכלוסיות של מין היתוץ שנחקר נמצאות במהלכו של תהליך התפצלות, העשוי להוביל ליצירת שני מיני נפרדים של יתוצים: האחד על אוכם מדברי והשני על אוכם שיחני. זוהי דוגמה נוספת (ומקומית) לתפקידו המרכזי של הקשר בין צמחים לחרקים ביצירת המגוון הביולוגי בטבע.
*עפץ: גידול מבוקר הנוצר ברקמות צמח, בדרך כלל כתוצאה מפעילות של חרק.

תכנים