בריכות חורף נראות פעמים רבות כשלוליות בוץ, אך למעשה הן בתי גידול ייחודים ועשירים במיוחד. יתר על כן, כיום מספרן הולך ומתמעט והן נמצאות במקומות רבים בסכנת קיום. בסיור נכיר את המאפיינים של בריכת החורף, נכיר את יושביה ונלמד על התאמותיהם לסביבה המשתנה.

נושאבריכות חורף
סוג פעילותסיור
משך פעילותשעתיים
מיקוםהגן למחקר זואולוגי
מתאים לכיתותז-ט
עונהחורף, אביב

התאמה לתכנית הלימודים

מערכות אקולוגיות >> יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם