אבולוציה של סימני תקשורת

אבולוציה של סימני תקשורת

סיור לתלמידי תיכון.

תקשורת היא מרכיב מרכזי  בקיומם של בעלי חיים. היא מאפשרת להם לחיות יחד עם פרטים נוספים מאותו המין או עם פרטים ממינים שונים. כיצד התפתחו סימני התקשורת בין הורים לצאצאיהם? איזה יתרון מעניקות נוצות קישוט ססגוניות? מתי הגודל כן קובע? במהלך הסיור נפגוש מגוון בעלי חיים ונבחן אילו מסרים הם מעבירים, למי וכיצד ונלמד על הכוחות שמניעים את האבולוציה של סימני התקשורת.

התאמה לתכנית הלימודים
מקצוע: ביולוגיה 5 יח"ל (לימודי בחירה). נושא: אבולוציה וטיפוח

אבולוציה של עולם הצומח

אבולוציה של עולם הצומח

סיור לתלמידי תיכון.

היצורים הפוטוסינתטים הראשונים השפיעו באופן דרמטי על האטמוספרה של כדור הארץ ויצרו את התנאים להתפתחות החיים כפי שאנו מכירים כיום. התפתחות עולם הצומח איפשרה את התפתחות עולם החי, והיא הושפעה והשפיעה עליה. במהלך הסיור נעבור מסע בזמן מהצמחים הקדומים ביותר ועד לצמחים בעלי הפרחים. כמו כן נכיר את בני לווייתם של הצמחים בעלי הפרחים - החרקים, ונלמד על האבולוציה המשותפת שלהם.

התאמה לתכנית הלימודים
מקצוע: ביולוגיה 5 יח"ל (לימודי בחירה). נושא: אבולוציה וטיפוח

אורגניזם בסביבתו

אורגניזם בסביבתו

סיור לתלמידי תיכון.

צמחים מושפעים מסביבתם ומשפיעים על בתי הגידול שבהם הם חיים. הם מושפעים מהאקלים אך גם משנים את המיקרואקלים, הם מושפעים מאופי הקרקע אך גם תורמים לפוריות שלה ולהגנתה מפני סחף, הם מקיימים יחסי גומלין עם יצורים אחרים ועוד. בסיור נכיר צמחים מהארץ ומהעולם ונלמד על המנגנונים המיוחדים שהתפתחו בצמחים להתמודדות עם התנאים בסביבתם ועל הדרכים שבהן הם משפיעים על סביבתם.

התאמה לתכנית הלימודים
מקצוע: ביולוגיה לימוד חובה >> נושא: אקולוגיה
מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1: מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה

בריכות חורף

בריכות חורף

סיור לתלמידי תיכון.

בריכת החורף היא בית גידול לח הנמצא כיום בסכנת קיום – ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט. מבחינת המגוון הביולוגי, שלולית החורף היא בית גידול מימי ייחודי – היא עשירה בחסרי חוליות ובדו-חיים, אך חסרה דגים.
במהלך הפעילות התלמידים יחקרו את המאפיינים הא-ביוטיים והביוטיים של שלולית החורף, יכירו ויזהו את מאכלסי השלולית וילמדו על מנגנוני הישרדות שונים של אורגניזמים להתמודדות עם העונה היבשה. כמו כן, התלמידים ילמדו על השימוש בביו-אינדיקטורים להערכת איכות המים ותנאי בית הגידול של השלולית.

התאמת בעלי חיים לבית הגידול

התאמת בעלי חיים לבית הגידול

סיור לתלמידי תיכון.

בעלי החיים מותאמים לחיים בבית גידולם ומתמודדים בהצלחה עם הגורמים המגבילים בבית הגידול. במהלך הפעילות נכיר את התנאים  הביוטים והא-ביוטים וכן את האתגרים שמציבים בתי גידול שונים, ונלמד כיצד מתאימים עצמם בעלי החיים לתנאים אלו.

התאמה לתכנית הלימודים
מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה

יחסי גומלין בין צמחים לחרקים

יחסי גומלין בין צמחים לחרקים

סיור לתלמידי תיכון.

צמחים וחרקים מקיימים ביניהם יחסי גומלין שונים אשר התפתחו במהלך מיליוני שנים. צמחים משמשים את החרקים בדרכים שונות: כמקור מזון, כמקום חיות וכהגנה. גם החרקים משמשים את הצמחים, למשל לצורכי רבייה. בסיור נכיר מגוון של צמחים וחרקים ונלמד על יחסי הגומלין שהם מקיימים יחדיו.

התאמה לתכנית הלימודים
מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה

מארגי מזון בטבע

מארגי מזון בטבע

סיור לתלמידי תיכון.

אנרגיית השמש מנוצלת באופן ישיר על ידי חלק קטן מאוד מהיצורים החיים. כיצד היא מתגלגלת במערכות החיים ומועברת מהיצרנים לצרכנים השונים.
בסיור נכיר את בעלי החיים ונלמד על אסטרטגיות התזונה של כל אחד מהם – מי הוא צמחוני, מי טורף ומי אוכל כול. כן נלמד על הדרכים שבהן בעלי חיים מוצאים את מזונם ומתחמקים מטורפיהם ונתוודע להתנהגויות חיפוש המזון של כל בעל חיים. במהלך הסיור נאכיל בעלי חיים במזונות שונים ונוכל להתבונן מקרוב באופן התזונה שלהם.

רבייה בעולם החי

רבייה בעולם החי

סיור לתלמידי תיכון.

מדוע הנשר הזכר דומה לנקבה ואילו היעל הזכר שונה במראהו מהנקבה? מדוע הזכרים עורכים ביניהם קרבות או מחזרים אחר נקבות? מהו הקשר למספר בנות הזוג שלהם? מהו ההבדל בין הפריה פנימית להפריה חיצונית? מהו ההבדל בין גוזל לאפרוח? נתבונן יחד בתהליכי חיזור אצל בעלי חיים מונוגמיים ופוליגמיים, נדון בהבדלים בין מינים שונים במספר הצאצאים, עונות הרבייה ודגמי הרבייה ונצפה בדוגמאות שונות לטיפול ההורים. 

התאמה לתכנית הלימודים
מקצוע: ביולוגיה 5 יח"ל  (לימודי בחירה) >> נושא: רבייה.

שמירת טבע

שמירת טבע

סיור לתלמידי תיכון.

מאז תחילת המאה ה-20 הלך והצטמצם מספרן של חיות הבר בישראל ובתי גידול רבים נפגעו. בסיור שמירת טבע נכיר את החי של ישראל, נלמד על גורמי הפגיעה השונים מעשה ידי אדם- מינים פולשים, ניצול יתר של משאבים, זיהום ועוד. נדון גם בדרכים לצמצום הפגיעה בסביבה ולפיתוח בר קיימה.

התאמה לתכנית הלימודים
מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה

עופות ותעופה

עופות ותעופה

סיור לתלמידי תיכון.

מרבית העופות נעים באוויר וגופם מותאם לכך מבחינה אנטומית ופיסיולוגית. בתעופתם עליהם להתגבר על כוח המשיכה של כדור הארץ ולנצל כוחות עילוי כדי להתרומם ולנוע. במהלך הפעילות נכיר מגוון עופות, ונלמד על התאמת מבנה הגוף של העופות, ובמיוחד מבנה הכנף והנוצות, לאורח חייהם ולסגנון תעופתם.

התאמה לתכנית הלימודים
מקצוע: מדעי הסביבה >> נושא 1. מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה
מקצוע: ביולוגיה 5-3 יח"ל (לימודי חובה) >> נושא: אקולוגיה