אוניברסיטת תל-אביב, בניין שרמן אולם 2

11/12/14 21:00-17:00

שוניות האלמוגים מהוות את אחד מבתי הגידול העשירים והמגוונים אך גם המאויימים ביותר עקב פעילות האדם.
קיומה של חברת דגים בריאה, חיונית לשיגשוגן של שוניות האלמוגים, לדוגמא, במניעת התבססות האצות המאיימות על אלמוגי האבן.
ביום עיון זה מומחים בינלאומיים יחשפו את הידוע עד כה על השפעת האדם על תפוצתם ונדירותם של דגי שונית.

ההרצאות יתקיימו בשפה האנגלית.

לוח זמנים מפורט יפורסם בהמשך.