יום ג', 26.6.18 – אבולוציה במוזיאון הטבע

9:00התכנסות
9:30מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדטאלון ספן, פרופ' תמר דיין
10:00אנתרופולוגיה פיסית וביו-היסטוריה: מחקרים באבולוציה של האדםד"ר הילה מאי, החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה, מרכז דן דוד לחקר האבולוציה של האדם ומחקר ביו-היסטורי, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
11:30הפסקת קפה
11:45סיור במוזיאון הטבעמדריכי המוזיאון יסבירו אבולוציה ברחבי הגלריות
12:45הפסקת צהרים
13:30אבולוציה - מה נסגר עם הנושא הזה? על אתגרים בהוראת האבולוציהד"ר יעל גבריאלי, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
15:00סיום

יום ד', 4.7.18 – תנועה של בעלי חיים

9:00התכנסות
9:30איך בעלי חיים הולכים ורצים?פרופ' דוד עילם, בי"ס לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
11:00הפסקת קפה
11:15תנועה מתואמת של המון – הארבה כמודלפרופ' אמיר אילי, בי"ס לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
12:30הפסקת צהריים
13:15סיור במוזיאון הטבע מדריכי המוזיאון יסבירו תנועה ברחבי הגלריות
14:15מעבר לגן הזואולוגי
14:30סיור בגן הזואולוגי בנושא תנועה של בעלי חייםמדריכי המוזיאון
16:00סיום

יום ה', 12.7.18 – עקבות מגלות

9:00התכנסות
9:30מה אפשר ללמוד מדנ"א קדום?ד"ר מירב מאירי, בי"ס לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
10:30הפסקה
10:45למה לא היו רופאי שיניים בפרהיסטוריה? שינויים אבולוציוניים במערכת הלעיסהד"ר רחלי שריג, החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה, מכרז דן דוד לחקר האבולוציה של האדם ומחקר ביו-היסטורי, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
11:45קונכיות בשירות האדם הקדמוןד"ר דניאלה בר יוסף, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב
12:45הפסקת צהריים
13:30ביקור במוזיאון הטבע
14:30סיום