עבר, הווה וחזון לעתיד

יום ג', 18.07.2017

14:00-09:00

שימו לב לשינוי המקום:

אולם 03 בבניין מדעי החיים ע"ש שרמן, אוניברסיטת תל אביב

שפירית הדורה. צילום: לירון גורן