29.04.2015

בימים אלה פורחים בגן הבוטני כמה מיני בוצין. בארמית, משמעות המילה בוצין היא נר, וזאת על שום שפרחיו הצהובים והנאים של הבוצין נישאים על עמודי פריחה גבוהים, המזכירים פמוטי נרות. לרוב, הפרחים פתוחים יום אחד בלבד ונושרים זמן קצר לאחר ההאבקה (או לאחר מגע יד). פרחי הבוצין מואבקים על ידי דבורים. מרבית מיני הבוצין שעירים מאוד, ושערותיהם עלולות לגרום לגירוי בעיניים ובעור, ואולי משום כך שמו של הבוצין בערבית הוא "עָווארוואר" – הגורם לעיוורון. מין אחר של בוצין כונה בארה"ב "סומק הקווייקרים", שכן נערות קוויקריות, שנאסר עליהן להתאפר, נהגו להשתמש בו כדי ליצור גירוי עורי אדמדם בלחייהן דמוי סומק.
בארץ צומחים 16 מיני בוצין. אצלנו בגן החל לפרוח לפני כחודש בוצין אופקי (Verbascum levanticum) – מין על סף איום, הגדל בארץ בכרמל בלבד. מין זה גדל גם בקפריסין, ומעיד, יחד עם מספר מינים נוספים בעלי דגם תפוצה דומה, על קשר ביוגיאוגרפי בין שני האתרים הללו. עוקצי הפרחים של מין זה אופקיים ונוטים בזווית ישרה לעמוד התפרחת, ומכאן שמו. בעת שניסינו לצלמו התברר לנו, כי בניגוד למתואר לגבי מיני בוצין אחרים, פרחיו נפתחים דווקא לעת ערב, ולכן הפרחים מקומטים ו"עייפים" בתמונה – הם שם כבר מאתמול... כמה ימים אחריו החל לפרוח הבוצין הבירותי (Verbascum berytheum) – מין אדום האנדמי לקרקעות חמרה במישור החוף בישראל ובלבנון, וסובל מאובדן מתמיד של בתי גידול בשל חקלאות ובינוי. בגן אפשר לראותו בחלקת צמחי החמרה. הפתעה נעימה היא פריחתו, לראשונה אצלנו, של בוצין הגליל (Verbascum galilaeum) – אף הוא מין אדום הגדל באדמות כבדות, בשולי מקווי מים. בגן הוא גדל בשולי הבריכה הגדולה שבחלקת המים. פרחיו ענקיים (מגיעים לקוטר של 5 ס"מ) ופריחתו מרשימה ביותר. בהמשך צפוי לפרוח בכל רחבי הגן הבוצין המפורץ (Verbascum sinuatum). זהו מין נפוץ הגדל בכל רחבי הארץ, וגדל בר גם אצלנו בגן. הוא פורח במהלך הקיץ ופריחתו נמשכת אף בסתיו.

בוצין בירותי

בוצין בירותי. צילום: גברי שיאון

בוצין הגליל

בוצין הגליל. צילום: גברי שיאון

תכנים