יחמור

לאחר שנפרדנו בסוף יולי מנקבות היחמורים, כל היחמורים הזכרים נמצאים כעת ביחד, במכלאה הגדולה.

טיבוע בולבול צעיר

בשבוע שעבר התקיים בגן הבוטני טיבוע ציפורים, ביום שלישי בשעות אחר הצהריים, וביום רביעי השכם בבוקר. רשתות ערפל ללכידת ציפורים נפרשו בחלקת המים ובחלקת החורש הים תיכוני. הציפורים שנלכדו נמדדו ונשקלו, לרגלן הוצמדה בעדינות טבעת לצורך זיהוי,  ולאחר מכן הן שוחררו לעופף בגן. הציפור הראשונה שנלכדה הייתה בולבול צעיר (בתמונה). מלבדו טובעו כמה פרטים של עלווית חורף, אדום חזה וסבכי שחור-ראש. נראה שהעופות החורפים כבר כאן, ולא נצפו עופות החולפים כאן בנדידה. בענות הנדידה הבאה, החל מפברואר, יתבצעו בגן טיבועים נוספים בניסיון לאתר עופות חולפים. 

גדם האלון הכרות

האלון המת שהיה מול צריף המוזיאון נכרת והגזעים הכרותים הושארו בכוונה על האדמה, כדי שאפשר יהיה לעקוב אחרי תהליכי הריקבון והפירוק. על הגדם ועל הגזעים הכרותים אפשר לראות היטב את סימני פעילות זחלי היקרוניות, שנוברים מתחת לקליפה ובתוך הגזע ויוצרים מחילות. אפשר לעקוב אחר התקדמות הזחל בגזע: בתחילה המחילה צרה, והיא הולכת וגדלה ככל שהזחל גדל. מאחר שאין לזחל מקום להפריש את תוכן המעי, ההפרשה, שהיא מעין נסורת, מופרשת בתוך המחילה, מצדו האחורי של הזחל. לכן, המחילות מלאות בנסורת. 

רומוליאה זעירה

מיני צמחים מסוימים גדלים בגן בעציצים במשתלה, בתנאים מבוקרים. בשבועות האחרונים מתקיים מאמץ לשלב מינים אלה בתצוגות הקיימות, שאליהן נחשפים המבקרים. לדוגמה, בסמוך לחלקת צמחי המים הוצבו דליים עם פרטים של רומוליאה זעירה שגודלו בגן. מקורם של צמחים אלה מאוכלוסייה שהתגלתה באזור חדרה. הם הועתקו לגן הבוטני עקב עבודות תשתית המתבצעות באזור זה לקראת הקמת שכונת מגורים. דוגמאות נוספות הן צמחי חלמונית גדולה בחלקת הקרקעות הכבדות וסתוונית והקליפות בחלקת המדבר. לצערנו, שני המינים האחרונים סיימו כבר לפרוח...

תכנים