01.02.2015

רבים מהסוקולנטים פורחים בקיץ, אך יש גם סוקולנטים הפורחים דווקא בסוף החורף או ראשית האביב. בתקופה זו פורחים באוסף הסוקולנטים בגן מינים שונים של נצחה (.Aeonium spp). משמעות השם הלטיני והעברי של הסוג הוא "חסר גיל", או "בעל חיי נצח", וזאת בשל המראה הרענן ועמידותם של צמחים אלה בטמפרטורות גבוהות ובתנאי סביבה קשים. אפשר להבחין בתפרחות הצהובות של הנצחה מחוץ לסככת הסוקולנטים, לאורך שביל האספלט הראשי של הגן.

בחלקת צמחי המים פורח בימים אלה הצמח רומוליאה זעירה (Romulea columnae) – גיאופיט קטנטן, בעל פרח סגול קטן ועדין. זהו מין בסכנת הכחדה, הנדיר מאוד בארץ. לפני כשנה קיבלנו לפתע כ-5,000 פרטים ממין זה. איתרע מזלו של המין הנדיר והנחבא אל הכלים הזה לצמוח באלפיו דווקא על קרקע העתידה להפוך לאזור תעשייה בגבעת אולגה, ופעולה מהירה של רשות הטבע והגנים הביאה להעתקת הצמחים. השנה החלטנו לבצע ניסוי העתקה והשבה לטבע. הניסוי נערך בשיתוף עם אביב אבישר – האקולוגית העירונית בנתניה, רוני שושן – מורה בכפר הנוער הכפר הירוק, ומרכז גן מקלט ומרכז הפצה לצומח שרוני בסכנת הכחדה. הניסוי מתבצע בשוליהן של שתי בריכות חורף – בריכת דורה בנתניה ובריכת חורף משוקמת בכפר הירוק. אנו מקווים ללמוד על המיקום המועדף של מין זה ולבסס אוכלוסיות יציבות בשני האתרים. 

בחלקה שמול הכניסה לגן החלו השבוע לפרוח אירוסי הארגמן (Iris atropurpurea) – מין בסכנת הכחדה, אנדמי לישראל ומוגן. זו היא חלקת מחקר שנועדה לבדוק הבדלים גנטיים בין אוכלוסיות שונות של מין זה. במחקר זה, המתבצע מזה כמה שנים במעבדתו של ד"ר יובל ספיר, נבחנות הסכנות הנובעות מבידוד גנטי, הנגרם כתוצאה מקיטוע בתי הגידול הטבעיים של אירוסי הארגמן לאורך מישור החוף.

נצחה זהובה Aeonium holochrysum. צילום:  גברי שיאון

נצחה זהובה. צילום:  גברי שיאון

רומוליאה זעירה. צילום:  גברי שיאון

רומוליאה זעירה. צילום:  גברי שיאון

תכנים