11.02.2015

השנה הבחנו לראשונה בנביטה רבה של חרובים מתחת לעצי החרוב המצוי Ceratonia) siliqua) שבגן. זו תופעה שלא נצפתה בשנים הקודמות. אפשר לראות זאת בעיקר מתחת לחרוב הגדול משמאל לשער הכניסה לגן. לעתים, זרעי החרוב נובטים בעודם בתוך התרמילים הנרקבים (החרובים שלא נאכלו), וכך אפשר למצוא כמה זרעים נובטים יחד מתוך אותו תרמיל.

גם נבטי אלונים (.Quercus spp) רבים אפשר לראות השנה ברחבי הגן. בלוטי האלונים מופצים על ידי עופות (בעיקר עורבנים) ומכרסמים (בעיקר יערונים). לעתים ניתן לראות נביטה של בלוטים אכולים עד מחציתם, שנותרו חיוניים. העובר ממוקם בראשו של הבלוט, קרוב לחוד שבקצהו. בבלוט קיים גראדיינט של מרירות, כך שהוא פחות מריר בבסיסו והולך ונעשה מריר יותר ככל שמתקרבים לראשו – אל אזור העובר. בעלי חיים האוכלים את הבלוט נוטים לוותר על אכילת החלק המריר, ולהותיר חצי בלוט לא אכול. בכך מבטיח העץ את הפצת הבלוטים למרחק ואת העברתם לאזור נוח לנביטה, כמו בין סדקי סלעים, שם נוטים היערונים לשהות ולאכול.

נבטי חרוב. צילום: גברי שיאון

תכנים