בתאריך 2.6.15 בוצע שחרור שני לעונה זו של טריטונים, המתרבים זו השנה השנייה בגרעין הרבייה של הדו-חיים בגן הזואולוגי. בשחרור הנוכחי שוחררו כ-400 ראשני טריטונים ופרטים שהשלימו גלגול, בשלושה אתרים מתאימים שנבחרו בקפידה והנמצאים בקרבת אתר השלולית המקורית בצומת הצ'קפוסט. באתרים אלה ובקרבתם שוחררו גם כ-1,500 ראשנים לפני כחודשיים, ובשנה שעברה כ-550 פרטים שהשלימו גלגול.

בשבועות האחרונים בוצע ניטור של השטח, ולשמחתנו הרבה נמצאו שלושה פרטים צעירים: שניים מהם רק השלימו גלגול ואחד נראה בוגר יותר, כבן שנה. הערכתנו היא שפרטים אלה הם טריטונים ששוחררו על ידינו באתר ובקרבתו לפני כחודשיים ובשנה שעברה, וזאת מכיוון שלא ידוע על אוכלוסיית טריטונים קיימת באזור. 

צילום: יעל בלון

טריטון שהתגלה בשטח. צילום: יעל בלון

תכנים