בשבוע הראשון של פברואר נערכה סדנה של הארגון הבינלאומי לשמירת הטבע (IUCN) בעיר אתונה, יוון. בסדנה השתתפו בוטנאים ומומחים מארצות מזרח הים התיכון והעריכו את סכנת ההכחדה של מיני צמחים חד-פסיגיים באזור האקלים הים-תיכוני. הסדנה היא חלק מפרויקט שמקיף את כל אגן הים התיכון, והיא התקיימה במקביל לסדנאות שעסקו בצמחי מערב הים התיכון וצמחי האזור הים-תיכוני שבצפון אפריקה. ד"ר יובל ספיר, מנהל הגן הבוטני, ייצג את הגן הבוטני ואת ישראל (יחד עם ד"ר אורי פרגמן-ספיר מהגן הבוטני בירושלים) בקבוצת העבודה של המזרח התיכון. קבוצת העבודה כללה בוטנאים מירדן, פלשתין ולבנון. במהלך חמישה ימים נסקרו כמאתיים מיני צמחים חד-פסיגיים שגדלים באזור הים-תיכוני של המזרח התיכון, ולכל צמח ניתנה דרגת הסכנה על פי הקריטריונים והקטגוריות של הארגון
למשל, אירוס הארגמן, צמח אנדמי למישור החוף של ישראל, הוכרז כנמצא בסכנת הכחדה חמורה (critically endangered), דרגת הסכנה הגבוהה ביותר לפני הכחדה. אירוס הארגמן נמצא בסכנת הכחדה כה גבוהה עקב השטח המצומצם שבו הוא גדל והירידה הדרסטית במספר האוכלוסיות והפרטים מאז תחילת הפיתוח העירוני במישור החוף. הערכות הסיכון של הארגון הבינלאומי לשמירת הטבע מאפשרות לגן הבוטני להתמקד במיני צמחים שנמצאים בסכנת הכחדה עולמית, לגדל אותם בגן וליצור גרעיני רבייה ובנק גנים לשמירה על מגוון המינים.

תכנים