הביקור במוזיאון הטבע, בגן הזואולוגי ובגן הבוטני הוא בהדרכה ודורש תיאום מראש.
טלפון: 03-6407070

מייל: smnh@tauex.tau.ac.il