כיתה המגיעה מוכנה לפעילות במוזיאון הטבע ובגנים נהנית יותר ולומדת יותר מהפעילויות באוניברסיטה. לכן, אנחנו ממליצים מאוד על הדברים הבאים:
 
צרו עבור התלמידים בסיס ידע והקשר לפעילות:
שילוב של הפעילות מוזיאון הטבע כהרחבה וכהעשרה לחומר הלימוד יאפשר לתלמידים ליצור מפת הקשרים רחבה ומשמעותית יותר.
חשוב גם לברר מהו הידע והתפיסות הקיימות כבר אצל התלמידים ולדאוג ליצירת בסיס משותף הברור לכולם. התלמידים יוכלו אז להטמיע טוב יותר את הנלמד ביום המדע או הסיור.
הכנה מוקדמת שלכם ושל התלמידים לפני הפעילות תאפשר לכולכם להיות שותפים פעילים במהלך היום. כך גם תוכלו להמשיך את הדיון והלימוד של הנושא בבית הספר לאחר היום במוזיאון הטבע.
באתר זה תוכלו למצוא מגוון פעילויות העשרה והרחבה, בהן תוכלו להשתמש להכנת הכיתה לביקור או לסיכום הביקור והמשך הלמידה בנושא.
ילדים בפעילות
דונו במטרות הביקור וביעדיו הלימודיים:
חשוב שהתלמידים יבינו את היעדים הלימודיים של הפעילות החוץ בית ספרית ואת התפוקות הצפויות ממנה. הגדרת היעדים מבהירה לתלמידים מהו ההקשר הלימודי של הפעילות, מאפשרת לכם להיות ממוקדים בתכנים ולשתף פעולה במהלך היום. היעדים הלימודיים יכולים להיות קשורים לנושא מסוים, למיומנויות וגם לשינוי עמדות.
חשוב להבהיר לתלמידים, כי הם יוצאים ליום לימודים וחשיבה במסגרת האוניברסיטה.
ארגנו את התלמידים:
יש לדאוג שהתלמידים יביאו עימם כלי כתיבה ומחברת לסיכום, כובע ושתייה וכן מזון למשך כל שעות הפעילות, מאחר ולא תתאפשר רכישת מזון בזמן הפעילות. 
לכל קבוצה חייב להיות מלווה, אשר יהיה שותף פעיל וישא באחריות לבעיות משמעת במידה ויתעוררו. 
התלמידים
אנא חיזרו עם התלמידים על הוראות ההתנהגות באוניברסיטה:
המוזיאון והגנים הם מקום עבודתם ומקום לימודיהם של אנשים רבים – יש לשמור על השקט. 
בגן הזואולוגי מסתובבים בעלי חיים חופשיים – יש לכבדם. אסור בשום פנים ואופן לרדוף אחריהם, להציק להם או להאכיל אותם. 
אין לרדת מהשבילים. 
יש לשמור על הניקיון. 
האכילה מותרת רק באזורים המיועדים לכך!
סיכום ו/או המשך הלימוד בבית הספר:
מומלץ מאוד לעבד את הידע ואת החוויות שנרכשו במהלך הפעילות, להשוות בין הידע הקודם לידע החדש, להמשיך ולפתח מושגים ורעיונות חדשים. חשוב שהתלמידים ידונו בתוכנית שלמדו ויקשרו אותה בסיועכם לידע קודם ולחומר הלימודים. כך ימשיך התהליך הלימודי.