קמפוס טבע הוקם על ידי אוניברסיטת תל-אביב על מנת לקדם את השכלת הציבור בנושאי מדע, טבע וסביבה ולגשר בין המחקר וההוראה האקדמיים לקהל הרחב. בשנת 2018 הפך קמפוס טבע לאגף החינוך ותקשורת המדע של מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט.

במסגרת פעילותו של קמפוס טבע הוקמו שלושה אתרי תוכן שכונסו יחד באתר קמפוס טבע כמדור "משאבי הטבע":  שער לביולוגיה סביבתית, שער לאבולוציה ושער לחקלאות אקולוגית. כמו כן, מידע רב נוסף נכתב ופורסם במדור תכנים באתר קמפוס טבע.

אתם מוזמנים להמשיך ולגלוש באתרי קמפוס טבע ובאתר מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט.