Paramotastrea perei. צילום: בר פלדמן

בר פלדמן, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' יוסי לויה, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב


מגוון המינים, הצבעים והמבנים של שוניות האלמוגים הרדודות (0-30 מטרים) מהווה מוקד משיכה לחוקרים מכל העולם מזה שנים רבות, הודות לשירותי המערכת הרבים שהן מספקות. יחד עם זאת, שוניות האלמוגים הן גם מן המערכות האקולוגיות אשר נפגעו באופן החמור ביותר מפעילות האדם כתוצאה מזיהום, דייג לא מבוקר, הרס בתי גידול ועליית טמפרטורת המים. בשני העשורים האחרונים עולה ההתעניות בשונית האלמוגים המזופוטית (30-150 מטרים). בית גידול זה נהנה מעושר ומגוון מינים גדול הכולל אלמוגי אבן, אלמוגים רכים, ספוגים, אצות ושלל חסרי חוליות אחרים, כנראה בשל ריחוק יחסי מהפרעות אנושיות המגיעות מהחוף ומפני המים. אולם, עוצמת האור החודרת את עמודת המים ואשר הולכת ונחלשת עם העומק, הינה הגורם המגביל העיקרי להתפתחותם של אלמוגים בוני שונית באזור המזופוטי, בשל אצות חד תאיות החיות עימם בסמביוזה הדדית (זאוקסנטלות) התלויות לצורך קיומן בעצמת האור וטיבו.

בעוד שמחקרים רבים על השונית המזופוטית נעשו בעיקר בנושאי עושר, מגוון מינים וביוגאוגרפיה, ישנו מספר מועט של עבודות אשר נעשו בנושא רבייה בבית גידול זה, על אף חשיבות הנושא בשמירה ושיקום השונית.

לצד ההתחממות הגלובאלית והתערבות האדם בסביבה הימית, אשר מאיימים להכחיד את שוניות האלמוגים, עולה השאלה מהי יכולתם של אלמוגים מזופוטיים להוות מקור לרוולי לשוניות רדודות? מטרת עבודה זו הינה לבחון את האקולוגיה ואסטרטגיית הרבייה של אלמוג האבן Paramontastrea peresi (משפחה: Merulinida) הנמצא לכל אורך גרדיאנט העומק בין 0 ל-50 מטרים (Depth generalist) ולבדוק הבדלים אפשריים בין שני בתי הגידול- הרדוד לעומת המזופוטי.

הבחירה באלמוג זה כאורגניזם המחקר נעשתה בשל תפוצתו הנרחבת לאורך גרדיאנט העומק, דבר המאפשר לערוך מחקר השוואתי בין מאפייני חיים שונים של אותו בעל חיים בבתי גידול השונים מאוד במאפיינים הסביבתיים שלהם. ובנוסף, בשל העובדה כי אסטרטגיית הרבייה שלו איננה ידועה כלל למדע. מעט מאוד ידוע על אסטרטגיות הרבייה של אלמוגים מזופוטיים בהשוואה לאלמוגי מים רדודים, כך, בעוד שאסטרטגיות הרבייה של למעלה מ- 450 מיני אלמוגים שוכני מים רדודים הינן ידועות, אסטרטגיות הרבייה של פחות מ-10 מיני אלמוגים ידועות מאזור השונית המזופוטית.

במהלך המחקר נדגמו 4-6 מושבות בכל חודש בין אפריל 2015 לינואר 2017 בשני בתי הגידול- הרדוד והמזופוטי בשונית השוכנת מול המכון הבינאוניברסיטאי באילת. מחקר היסטולוגי מקיף יחד עם ניתוח הרקמה, סקרים אקולוגיים ובדיקות פיסיולוגיות חשפו הבדלים משמעותיים באורח החיים של אלמוגים שוכני השונית הרדודה בהשוואה למזופוטית: מחזור הרבייה של המין בשונית המזופוטית קצר יותר (אואוגנזה מתחילה חודש לאחר המושבות הרדודות ושחרור הביציות המזופוטיות אורך כחודשיים, לעומת שלושה חודשים בבית הגידול הרדוד). ביציות האלמוגים המזופוטיים קטנות באופן מובהק מאלו הרדודות (±3.4217 µm ו-±4.1298.2 µm , בהתאמה, ממוצע ± שגיאת תקן). ובנוסף, מספר קטן משמעותי של ביציות פר מטר רבוע נמדד במושבות המזופוטיות (7,655±2,598 ביציות לעומת 5,424±17,043 ביציות במושבות מהעומק הרדוד, ממוצע ± שגיאת תקן). בניגוד למרבית אלמוגי האבן במפרץ אילת, אשר משחררים תוצרי רבייה לגוף המים בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט), P. peresi מתרבה במהלך חודשי החורף (אוקטובר- דצמבר), עובדה המחזקת את היפותיזת הבידוד הרבייתי בזמן של אלמוגי צפון מפרץ אילת (temporal reproductive isolation). סקרי השטח חשפו מושבות גדולות יותר בשונית המזופוטית, אך מספר המושבות לשטח היה קטן בהשוואה לשונית הרדודה ולכן אחוז הכיסוי החי הנמדד בבית הגידול המזופוטי היה נמוך בהשוואה לבית הגידול הרדוד. מושבות מזופוטיות הציגו מורפולוגיה התורמת למקום חיותן בעומק השונית, והראו צורה שטוחה (לעומת הצורה המאסיבית והעגולה של המושבות הרדודות) בנוסף לצפיפות נמוכה של זואוקסנתלות וריכוז גבוה של כלורופיל.

שינויים משמעותיים אלו באותו מין אלמוג הגדל בבתי גידול שונים מעידים על הגמישות הרבה ((reproductive plasticity בכל הנוגע לאופי הרבייה של אלמוגים, למורפולוגיה והפיסיולוגיה שלהם ולהשפעה העצומה שיש לסביבה ולגורמים תלויי עומק על מאפייני החיים שלהם.

תוצאות אלו, המראות לראשונה את השפעת בית הגידול המזופוטי על אותו מין של אלמוג אבן במפרץ אילת מציגות אומנם פוריות נמוכה יחסית במושבות המזופוטיות, אך עצם העובדה כי מושבות אלו מצליחות לייצר תאי מין והפלנולות שלהן מצליחות לשרוד, ליישב את השונית ולשגשג, למרות מגבלת האור, תורמת לאפשרות כי האלמוג P. peresi יכול לשמש מקור לרוולי לשונית הרדודה באילת ואולי אף מעידה על אפשרות דומה בנוגע לאלמוגים ג'נרליסטים אחרים בשוניות אלמוגים ברחבי העולם.

תכנים