אסף בן-דוד, המחלקה לזואולוגיה.

מנחים:

פרופ' תמר דיין, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

עדו יצחקי, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, אוניברסיטת חיפה.


בעשור האחרון עצים ממין אורן ירושלים ( (Pinus halepensis החלו לנבוט בשטחי החורש הטבעיים ברמת הנדיב. תופעה זו המשנה את גובה הצמחייה הובילה אותנו לשאול כיצד השינוי הזה עשוי להשפיע על הטורפים של ציפורי השיר ככלל ובעונת הקינון בפרט. אנחנו יודעים ממחקרים מהעולם כי עונת הקינון נחשבת לתקופה רגישה לציפורי השיר הן בשל פגיעות הביצים והגוזלים וכן בשל המשאבים שנדרשים מההורים כדי  לפרנס את הגוזלים.

במחקר שלנו בחנו כיצד התנחלות אורן ירושלים משפיעה על  ניסיונות הטריפה של קני סבכי שחור ראש ((Sylvia melanocephala  בשטחי החורש ברמת הנדיב.  החשוד העיקרי היה העורבני שחור כיפה (Garrulus glandarius) שבמחקרים מאירופה נמצא כחומס הקינים פעיל במיוחד אך רק בתחום היערות.

השערתנו הייתה כי עצי האורן  עשויים לסייע לעורבני להסתובב בשטחי החורש הנמוכים ולתצפת בעזרתם אל שטחי הקינון ובכך להגביר את הטריפה של קני הסבכי בשטחים שבהם התנחלו אורנים.

את השאלה הזו בחנו בארבעה בתי גידול הנבדלים זה מזה בצפיפות האורנים באמצעות שתי שיטות:

1) הצבת קנים עם ביצי דמה וזיהוי טורפים על פי סימני טריפה על הביצים.

 2) ניטור קולי של קולות התגודדות (בתרגום משפת הציפורים "טורף לך מכאן" ) של סבכי שחור ראש וקולות שיחה של עורבני.

בתיעוד הטריפות מצאנו חברת טורפים מגוונת: מכרסמים, עורבנים, קמטן החורש (Ophisaurus apodus) (לטאה ללא רגליים) ואף דריסות לא מכוונות של בקר.

מספר הקנים שנטרפו הגבוה ביותר  (75%) נמצא בחורש עם עצי אורן פזורים, וביער אורנים פתוח (60%). מספר האורנים שנטרפו הנמוך ביותר נמצא בחורש ללא אורנים (42%) ובחורשות אורן צפופות (32%). מניתוח הנתונים הקוליים אנו למדים כי העורבנים יותר פעילים בשטחים עם אורנים פזורים.

 גם כמות קולות ההתגודדות של סבכי שחור ראש הייתה הגבוהה ביותר היה ביער אורנים פתוח (13.6 אירועים בממוצע) ובחורש עם עצי אורן פזורים. הנמוך בחורש ללא אורנים (4.5 אירועים בממוצע).

בניטור שלפעילות העורבני בשטח ניכר כי בשטחים ללא אורנים הוא נצפה בעיקר בתעופה ובשטחים עם האורנים הוא נמצא בעיקר מתצפת ובפעילות של חמסת קנים. למרות שבין טורפי הקינים זיהינו מכרסמים וזוחלים אנו מעריכים כי הטריפה הגבוהה בשטחי החורש אליהם פלשו אורנים ובשטחי היער הפתוח קשורה לעורבנים. אנו מניחים שהעורבני משתמש בעצי האורן כנקודות תצפית על שטחי החורש ולכן גובר לחץ הטריפה על קני ציפורי שיר בשטחים בהם התבססו האורנים.

תכנים