זעמנים. צילום:אביעד בר

גיא סיניקו, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחים: פרופ' שי מאירי וד"ר רועי דור


הטקסונומיה של נחשים זעמנים מהסוג Platyceps BLYTH, 1860 ידעה תהפוכות רבות במהלך השנים. כיום מוכרים בסוג 23 מינים, כולל קומפלקס מינים הידוע בעברית כ"זעמנים דקים". בעבר הוכר בישראל רק מין אחד מקבוצה זו, 'זעמן דק' (P. rhodorachis). מחקרים שנערכו בעשור האחרון זיהו שני מינים בקבוצה זו, אך הם חלוקים באשר לזהותם, לתפוצתם ולמאפיינים המדוייקים המבחינים ביניהם. לפי מחקרים אלה שני המינים נבדלים בעיקר בצבעם ובמספר מגיני הבטן שלהם, וכן באזורי תפוצתם. מין אחד, צפוני, מצוי בצפון מדבר יהודה, בשומרון ובכרמל. גופם של נחשים אלה מרוצע ברצועות-ביניים בגוון אפור דהוי בין אוכפים כהים. המין השני, דרומי, מצוי באזור עין גדי דרומה, בבקעת ים המלח, בערבה, בצפון הנגב ובמרכזו. בנחשים אלה אין רצועות ביניים בין האוכפים הכהים. חקרתי כמה טיפוסי נחשים כאלו קיימים בישראל, ובחנתי את מעמדם הטקסונומי תוך שימוש באמצעים מורפולוגיים וגנטיים.

בחנתי מורפולוגית פרטים מישראל ומארצות שכנות המצויים באוספי אוניברסיטת ת"א והאוניברסיטה העברית, ובאוספי מוזיאונים אחרים בעולם, וכן פרטים חיים מישראל (בסך הכל 207 פרטים). המדדים המורפולוגיים שבחנתי הם מספר מגיני הבטן ותת-הזנב, מידות מגיני ראש שונים ויחסים בין מידות. הפקתי DNA מ-42 פרטים מישראל אותם השוויתי לרצפים של פרטים מהקומפלקס מארצות שכנות המצויים ב GenBank. בניתי עץ פילוגנטי המבוסס על רצפי שני גנים מיטוכונדריאליים, CytB ו- 12S.
מצאתי הבדלים מובהקים בין המופעים בחלק מהמדדים המורפולוגיים, אולם הטווחים חופפים בכולם כך שלא ניתן לבדל ולשייך בוודאות פרט נתון לקבוצה מסויימת. המדד שהוצע כמבדל את שני הטיפוסים, מספר מגיני הבטן, משתנה לינארית עם קו הרוחב - הגורם היחיד המצוי במתאם מובהק עם מדד זה.

השונות הגנטית ברצפים שבחנתי נמוכה (ברצף גן מיטוכונדריאלי נוסף, COI, אין כלל שונות בין הפרטים מישראל). העץ הפילוגנטי שהתקבל אינו מצביע על חלוקה ברורה לשתי קבוצות, ונחשים ממופעים שונים, בעלי מורפולוגיה שונה ומאזורים גיאוגרפיים שונים מצויים בכל חלקיו. 

לפיכך, מסקנתי היא כי אין תמיכה מורפולוגית או גנטית לחלוקת הזעמנים הדקים בישראל לשני מינים. בישראל מין יחיד פולימורפי, אולם אין זה המין P. rhodorachis, שבעבר סווגו אליו כל הזעמנים הדקים ומצוי רק בעיראק ומזרחה, ואולי בחצי האי ערב. לאחר בדיקת השמות שהוצעו עבור מין זה בספרות, מסקנתי היא כי מדובר במין Platyceps saharicus Schätti & McCarthy 2004.

תכנים