זירת מחקר

אלכס דורפמן, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך
מנחה: פרופ' דוד עילם,  המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב


מטרתו של מחקר זה הייתה לבדוק את השפעתה של הסביבה החברתית על ההתנהגות המרחבית בחולדות. במסגרת המחקר 12 זוגות של חולדות עברו סדרת אימונים עד שלמדו לאסוף פרטי מזון מ16 אובייקטים המסודרים במרווחים שווים זה מזה. לאחר מכן, ההתנהגות המרחבית של החולדות נבדקה פעמיים: בפעם הראשונה כל חולדה הוכנסה לזירה לבד כמו באימונים, ובפעם השנייה הוכנסו לזירה זוג חולדות מאותו כלוב בכל פעם. יש לציין כי החולדות עברו הרעבה של 12 שעות לפני כל אימון וכן לפני הניסויים עצמם. מטרת ההרעבה הייתה ליצור קונפליקט בין טבען החברתי של החולדות לבין הצורך לתת מענה לרעב במהירות וביעילות.

 נוכחותו של בן זוג השפיעה משמעותית על ההתנהגות החולדות. כשנבדקו לבד, החולדות אספו את כל פרטי המזון מהר יותר והמרחק המצטבר שעברו אף היה קצר יותר, דבר העשוי להעיד על יעילות בהשלמת המשימה. בליווי בן הזוג החולדות נטו ללכת ביחד ולעצור ביחד על יד אותם אובייקטים, כשאחד מבני הזוג מוביל את התקדמות התנועה. בין אם לבד או בליווי בן זוג, החולדות ביצעו ביקורים חוזרים לאובייקטים, אלא שבליווי בן הזוג מספר הביקורים החוזרים בכל אובייקט היה גדול יותר. הביקורים החוזרים לאו דווקא נובעים מטעות בזיהוי כיוון שחזרה למקומות מוכרים היא חלק חשוב מהתנהגות מרחבית של חולדות. ביקורים באובייקטים גם לאחר שפריט המזון נאסף מהן מעידים על כך שהתנהגות החולדות לא הייתה מונעת על ידי הצורך באיסוף מזון בלבד. זאת ועוד, למרות שהחולדות הורעבו 12 שעות לפני הניסוי, הן עדיין  התעסקו זו בזו על חשבון איסוף מזון מהיר ויעיל. יתכן ויש לאינטראקציות חברתיות בזמן איסוף המזון  ערך אדפטיבי כיוון שליקוט מזון יחד עם פרטים נוספים היא דרך בטוחה יותר להיחשף לסוגי מזונות שונים ולהימנע מהרעלות. לבסוף, הוספת רכיב חברתי הביאה לעלייה במורכבות של סביבת החולדה. כששהו לבדן בזירה, החולדות ארגנו את תנועתן במרחב ביחס לסביבה הפיסיקלית (האובייקטים והזירה עצמה). לעומת זאת, כשהוכנסו ביחד עם בן הזוג החולדות נאלצו לארגן את תנועתן במרחב גם ביחס לבן הזוג בנוסף לארגון ביחס לסביבה הפיסיקלית. כלומר כששתי חולדות חקרו ביחד את אותה סביבה האינטראקציה ביניהן השפיעה על ההתנהגות המרחבית של כל אחת מהן ועקב כך, ההתנהגות המרחבית של החולדות בנוכחות בן זוג הייתה פחות צפויה ובעלת תבנית פחות ברורה.

04.12.2016

תכנים