יום מדע לכיתות ג-ד.

צמחים מושפעים מסביבתם ומשפיעים על בתי הגידול שבהם הם חיים. בסיור נכיר צמחים מהארץ ומהעולם, נלמד על המנגנונים המיוחדים שפיתחו הצמחים להתמודדות עם התנאים בסביבתם ועל הדרכים שבהן הם משפיעים על סביבתם.
כמו כן נבקר במעבדה לחקר השורשים, ובה נלמד כיצד נראים העצים מתחת לאדמה וכיצד השורשים מסייעים לצמחים להסתגל לבית הגידול. נערוך ניסויים כדי להבין כיצד משפיעים גורמים שונים, כגון צבע העלה וצורתו, על התאמתו לבית הגידול.

התאמה לתכנית הלימודים
5.5 עולם היצורים החיים: התאמת יצורים חיים לסביבתם.
7.3.4 מערכות אקולוגיות: היצורים מותאמים לסביבה ומשפיעים עליה.